PLC – programovateľný riadiaci systém

 

Programovateľný riadiaci systém (označený v angličtine ako PLC, t.j. programmable logic controller a v nemčine ako PLC, t.j. Speicherprogrammierbare Steuerung) má podstatný význam pri vývoji individuálnych automatizačných konceptov. Riadenia PLC/PLC sú vytvorené podľa konkrétnej potreby užívateľa, sú programovateľné a modulárne rozšíriteľné a okrem toho umožňujú uplatnením redundantných riadiacich systémov bezporuchovú funkčnosť výrobného zariadenia pri tých priemyselných procesoch, ktoré majú vysoké požiadavky na dostupnosť daného zariadenia. Našim zákazníkom sú k dispozícii špeciálne vyškolení a skúsení PLC programátori s rozsiahlymi znalosťami v oblasti vývoja automatizačných konceptov z rôznych odvetví priemyslu, ako napr. automobilový priemysel, logistika a výroba špeciálnych strojov. Naši PLC programátori a softvéroví konštruktéri Vás budú sprevádzať od analýzy procesu výroby až po kompletné implementovanie PLC riadenia do Vášho procesu. Už kompletné programovanie sa napokon prispôsobí a upraví podľa štandardov, ktoré si žiada konkrétny zákazník. My ponúkame systémové riešenia pomocou Siemens Simatic Step 5 / 7, ale aj pomocou iných bežne používaných programovateľných riadiacich systémov, ako sú TIA Portal, Allen Bradley, Rockwell a Schneider s a bez rozhrania človek-stroj /Human Machine Interface (HMI)/.

Sieťová technika Ethernet pre programovateľné riadiace systémy

  • Profibus
  • Profisafe
  • Profinet

Služba Full Service pri poradenstve a plánovaní PLC

  • analýza procesu výroby
  • projektovanie
  • vnútropodnikové programovanie /In-house/
  • dodržanie PLC štandardov, ktoré sú špecifické pre konkrétne koncerny
  • vypracovanie dokumentácie (AWL, FUP, KOP)
  • realizácia načas a bez chýb

Pri vytváraní modulárnych programovateľných riadiacich systémov, zmenách alebo odstraňovaní porúch vo Vašich PLC riadeniach potrebujete našu podporu. V takom prípade nás kontaktujte a my Vám do Vašich služieb dáme všetky naše znalosti. Okrem toho ponúkame našim zákazníkom celkový koncept od inštalácie PLC až po kabeláž a montáž.