Online programovanie robotov

onlineprogrammierung_wellphoto_83449602_adobestock

Naši skúsení programátori priemyselných robotov pracujú pri on-line programovaní priamo na výrobných linkách u našich zákazníkov v oblasti logistiky, automobilového, potravinárskeho priemyslu a strojárstva špeciálnych zariadení. Roboty sa pre rôzne aplikácie a požiadavky programujú pomocou rôznych metód, ako napr. programovacou metódou Teach In metódou Playback. On-line programovanie robotov je jedným z našich ťahúňov. Veľký dôraz pri projektoch kladieme na dodržanie termínov a bezchybnú realizáciu dohodnutých výkonov.

Roboty sú už neodmysliteľnou súčasťou mnohých priemyselných odvetví. Priemyselné roboty nielenže znižujú náklady výrobných liniek, ale zvyšujú aj kvalitu a kapacitu výroby. Okrem toho roboty prispievajú k lepšiemu využitiu surovín.

Metódy pri on-line programovaní robotov

 • Teach In metóda: programátor pri on-line programovaní navádza robot do želaných pozícií pomocou riadiacej konzoly a učí ho vykonávať želané pohyby /teaching/.   Všetky pracovné kroky sa opakujú tak dlho tým, kým robot absolvuje jeden celý výrobný cyklus. Pritom sa do riadiacej konzoly ukladajú súradnice (body) jednotlivých polôh a a pomocou týchto bodov je možné určiť a nastaviť zrýchlenie, presnosť a pracovné tempo robota.  
 • Playback metóda: pri tejto metóde sám programátor vedie rameno robota po naplánovanej trase a robot vykonáva presne tento pohyb viackrát za sebou. Často sa táto metóda uplatňuje pri lakovacích robotoch.    

Služba Full Service pri on-line programovaní robotov

V oblasti on-line programovania robotov ponúkame zákazníkom celkové riešenie jeho projektového zámeru. Krátky prehľad našich služieb:

 • poradenstvo a plánovanie
 • štúdie realizovateľnosti a analýzy dosahu
 • projektovanie
 • dodržanie štandardov týkajúcich sa robotov, ktoré sú špecifické pre konkrétne koncerny (VASS, Mercedes, BMW)
 • optimalizácia taktovacích dôb
 • minimalizácia oderu 
 • uvádzanie robotov do prevádzky
 • vypracovanie dokumentácie
 • realizácia načas a bez chýb

Pri vytváraní nových programov, zmenách alebo odstraňovaní porúch na Vašich robotoch potrebujete našu podporu. V takom prípade nás kontaktujte a my Vám budeme k službám so všetkými našimi znalosťami.  

On-line robotické systémy My sme na ne špecialisti

KUKA Roboter