Automobilový priemysel

Wie kaum eine andere Branche ist der Automobilsektor von einer tief greifenden Automatisierung geprägt. Wir unterstützen Unternehmen bei der Automatisierung von nachhaltigen Arbeits- und Herstellungsprozessen. Unser Know-how hilft Ihnen, den Anlagen- und Maschinenbau und viele weitere Bereiche in Ihrem Automobilunternehmen erfolgreich zu automatisieren.

Automatizácia má práve v automobilovom priemysle mnoho podôb. Z toho dôvodu sa v tomto odvetví nemôžu a nesmú ponúkať bežné riešenia vhodné pre každého. Skôr ide o to, aby automatizačné procesy zodpovedali Vášmu podniku a Vašim produktom. Kvôli tomu je pre nás individualizácia opatrení najvyššou prioritou. Automatizačné procesy zvyšujú vyrábané množstvá, odbremeňujú zamestnancov, šetria peniaze a súčasne optimalizujú kvalitu Vašich výrobkov. Takto zabránite chybám, ktoré sú v automobilovom priemysle spojené s vysokými následnými nákladmi. Oblasti, v ktorých sa vo veľkej miere uplatňuje automatizácia sa nachádzajú práve v automobilovom priemysle. Moderný automobilový priemysel je charakterizovaný vysokým stupňom špecializácie. Výrobcovia automobilov a dodávatelia komponentov pritom úzko spolupracujú. Firmám z automobilového priemyslu ponúkame podporu v nasledujúcich oblastiach:

 • Programovanie priemyselných robotov off-line/on-line (výroba a oblasť off-line), rôzne aplikácie pre roboty, optimalizácia taktovacích dôb metódami Teach-In a Play-Back.
 • Simulácia a programovanie off-line od návrhov zariadení až po realizáciu želaní zákazníkov.
 • Riadiaca technika, školenia našimi skúsenými SPS programátormi pre zamestnancov z automobilového priemyslu.
 • Elektrotechnika v oblasti výroby zariadení pre automobilový priemysel, vrátane detailných  elektroinštalačných prác, akými je napríklad vysoko komplexné zapojenie Vašich priemyselných rozvodných zariadení.

Ponuka Full Service – presviedčame širokým spektrom služieb ponúkaných z jednej ruky

Ako experti na automatizáciu v automobilovom priemysle ponúkame služby Full Service. Spektrum úloh je pritom tak mnohostranné ako automatizácia samotná. Z tohto dôvodu využite nasledujúcu ponuku:

 • profesionálne poradenstvo a koncepcia
 • školenia zamestnancov v našom tréningovom centre
 • súpis skutkového stavu a analýzy plánu a skutočnosti
 • diferencované spektrum služieb v oblasti automatizácie automobilového priemyslu  
 • vysoko kvalifikovaný a vyškolený personál
 • manažment kvality podľa DIN ISO 9001
 • postup pri práci vzťahujúci sa na dané odvetvie a danú firmu 
 • údržba

Efektívnu, konkurencieschopnú automatizáciu, orientovanú na budúcnosť, vnímať ako šancu

Automatizácia nie je žiadne strašidlo, ale šanca zostať dlhodobo konkurencieschopným. Vy plánujete budúcnosť Vašej firmy, tak využite nato najnovšiu techniku a majte tak po svojom boku nás ako silného partnera. Či už pri sieťovej technike alebo pri programovaní on-line a off-line: ponúkame Vám riešenia z jednej ruky, ktoré sa na 100 % hodia ku Vám a Vašej firme. Kontaktujte nás a my vybavíme ten zvyšok.