Výroba zariadení a strojov

V odvetviach, ako sú letectvo a kozmonautika alebo automobilový priemysel vykonávajú veľmi moderné zariadenia stále viac pracovných krokov automatizovane. My, s našimi znalosťami v oblasti výroby zariadení a strojov do prevádzok, Vám pomôžeme urobiť Vašu firmu efektívnejšou, bezpečnejšou a produktívnejšou.

Automatizácia zariadení alebo strojov zrýchľuje čiastočne vysoko komplexné pracovné a výrobné procesy, robí ich bezpečnejšími a cenovo výhodnejšími. Navyše sa digitalizáciou priemyslu stáva automatizácia pre väčšinu podnikov nevyhnutnou. Nemalú časť firiem však modernizácia ich zariadení a strojov stavia pred veľké problémy. Chýbajú znalosti a schopnosti, ktoré sú pre jej realizáciu potrebné. A tu sa dostávame do hry my. Ako experti na automatizáciu dostaneme stroje a zariadenia Vašej firmy na najnovší stav techniky na trhu. Výroba zariadení a strojov: v týchto oblastiach sme aktívni. Výrobu moderných zariadení a strojov vnímame ako vysoko komplexný systém, v ktorom rôzne oblasti zohrávajú rôzne úlohy. Z tohto dôvodu musia byť oblasti navzájom perfektne zosúladené. Našou úlohou je podporovať Vás pritom v nasledujúcich oblastiach:

Každá oblasť zahŕňa ďalšie kategórie. Naši profesionáli na elektroniku sa napr. starajú o zapájania rozvodných skríň, požiarnu techniku, pokládku káblov a vedení, bezpečnostnú techniku a elektrotechniku.

Služby v oblasti výroby zariadení a strojov – naše portfólio je mimoriadne rozsiahle

Ako experti na automatizáciu ponúkame v oblasti výroby zariadení a strojov rôzne služby.  V prípade, že využijete našu ponuku Full Service, tak veľkou výhodou pre Vás je, že táto ponuka obsahuje všetky nasledujúce elementy:

  • diferencované spektrum služieb v oblasti výroby zariadení a strojov
  • uplatnenie najnovších technológií, softvéru a nástrojov
  • presné riešenia pre Vaše odvetvie a Vašu firmu
  • školenia zamestnancov v našom tréningovom centre
  • profesionálne poradenstvo a plánovanie
  • súpis skutkového stavu, vrátane analýzy plánu a skutočnosti
  • údržba

Stavte na naše znalosti – my urobíme Vaše zariadenia a stroje efektívnejšími a bezpečnejšími

Chcete ešte viac automatizovať výrobné postupy, pracovné procesy, stroje a zariadenia? Aj vtedy sme pre Vás tým správnym kontaktným partnerom my. Spolu vypracujeme presné strojové riešenia a úspešne zrealizujeme koncepty zariadení. Či už ako firma pôsobiaca v zdravotníctve alebo v letectve a kozmonautike: s nami po Vašom boku sa zvýši efektívnosť Vašej firmy a ušetríte náklady aj zdroje. Kontaktujte nás a my sa postaráme o ten zvyšok.