Impresum

Údaje v zmysle § 5 Zákona o telemédiách TMG

Robologic GmbH

Ludwigstraße 5b,

38106 Braunschweig

obchodný register: HRB 207463,

Registračný súd: okresný súd Braunschweig,
zastúpená konateľom: Igor Röhrig

Kontakt

Telefón: +49(0)531 614 941 60
Telefax: +49(0)531 614 941 61
E-mailová adresa: info@robologic.eu

Identifikačné číslo pre daň z obratu

Identifikačné číslo pre daň z obratu v zmysle §27 a Zákona o dani z obratu: na vyžiadanie

Doloženie pomocou obrazov:

roboter_applikationen_-125733219_phonlamaiphoto_adobestock.jpg; software_offline_117930630_putilov_denis_adobestock.jpeg; offlineprogrammierung_196979888_sdecoret_adobstock_v2.jpg; MaschienenAnlagenbauIndustrie_97576824_wi6995_adobestock.jpg; Logistik_94538680_stockphoto_mania_adobestock.jpg; automobilindustrie_170606664_phonlamaiphoto_adobestock.jpg; healthcare_176650798_damian_adobestock.jpg; onlineprogrammierung_wellphoto_83449602_adobestock.jpg; kabelverlegen_shutterstock_370043891_Romaset.jpg; sicherheitstechnik_alphaspirit_35254037_adobestock.jpg; offlineprogrammierung_196979888_sdecoret_adobstock.jpg; online_roboterprogrammierung_65895205_sasint_adobstock.jpg; Schaltschrankbau_77866693_Industrilick_adobestock.jpg; eletroinstallation_kabel_104960155_kurhan_adostock.jpg; scahltschrankverdrahtung_-105828596_patboon_adobe.jpg; schaltschrankverdratung_quad_patboon_105829511_adobstock.jpg; Scahltschrankverdrahtung_Industrieblick_81994140_adobe.jpg; FlugRaumfahrtIndustrie_48222628_chalabala_adobestock.jpg

Urovnanie sporov

Európska komisia poskytuje platformu na urovnávanie sporov s názvom Riešenie sporov on-line (RSO): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Našu e-mailovú adresu nájdete hore v imprese. My nie sme ochotní ani povinní, zúčastňovať sa procesov o urovnaní sporov na zmierovacom orgáne príslušnom podľa sídla spotrebiteľa.

Ručenie za obsah

V zmysle § 7 ods.1 telemédiového zákona /TMG/ sme ako poskytovateľ služieb zodpovední za náš obsah uvedený na stránkach v zmysle všeobecných zákonov. Ako poskytovateľ služieb v zmysle §§ 8 až 10 TMG však nie sme povinný kontrolovať sprostredkované alebo uložené cudzie informácie alebo prešetrovať okolnosti, či tieto informácie poukazujú na protizákonnú činnosť. Týmto zostáva nedotknutá povinnosť na odstránenie alebo zablokovanie užívania informácií v zmysle všeobecných zákonov. Ručiť za takýto obsah je však možné až od okamihu nadobudnutia poznatku o konkrétnom porušení zákona. Ihneď pri zistení takéhoto porušenia zákona príslušný obsah odstránime.

Ručenie za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích osôb, na obsah ktorých nemáme žiadny vplyv. Z tohto dôvodu nemôžeme prevziať ručenie za ich cudzí obsah. Za obsah nachádzajúci sa na stránkach, na ktoré odkazujeme, je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ týchto stránok. Stránky sa v čase, kedy sme na ne začali odkazovať, skontrolovali, či eventuálne neporušujú zákon a protiprávny obsah sa v dobe ich prepojenia nezistil. Permanentnú kontrolu obsahu stránok, na ktoré odkazujeme, bez konkrétneho podnetu na porušenie zákona, však od nás nemôže nikto požadovať. Pri zistení akéhokoľvek porušenia zákona, odkazy na takéto stránky ihneď odstránime.

Autorské právo

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľom podliehajú nemeckému autorskému právu. Na ich kopírovanie, spracovanie, šírenie a akýkoľvek spôsob ich zhodnocovania, ktoré prekračujú hranice autorského práva, je potrebný písomný súhlas príslušného autora príp. zhotoviteľa. Sťahovanie a kopírovanie stránok je povolené iba na súkromné a nie na komerčné použitie. V prípade, že obsah týchto stránok nevytvoril prevádzkovateľ, tak sa uplatňujú autorské práva tretích osôb. Predovšetkým sa obsah vypracovaný tretími osobami ako taký aj označí. Ak by ste si napriek tomu všimli porušenie autorských práv, prosíme vás o príslušné upozornenie. Pri zistení porušenia zákona ihneď odstránime takýto obsah. Zdroj: https://www.e-recht24.de