Pokládka káblov a vedení

Plánovanie, realizácia a údržba z jednej ruky. Či už v letectve a kozmonautike alebo vo výrobe zariadení a strojov: pokládku káblov a vedení v priemysle treba organizovať a vykonať vždy odborne. Naši experti na elektrotechniku Vám naplánujú profesionálnu kabeláž Vašich priemyselných rozvádzacích zariadení a zrealizujú ju podľa aktuálnych štandardov a noriem.

Skoro vo všetkých oblastiach podnikania existujú inštalácie káblov a vedení. Dobrým príkladom toho sú  rozvádzače prúdových obvodov, komunikačná infraštruktúra alebo rozvádzacie zariadenia. Vedenia a káble spájajú centrálne riadiace jednotky s decentrálnymi strojmi, zariadeniami alebo zásobovacími systémami. Najmenšie chyby počas navrhovania a realizácie vedú k tomu, že celé systémy neskôr nefungujú správne. Vopred sú takto naprogramované problémy, a to od malých až po výpadky kompletných funkcií celých oblastí v podniku. Okrem toho sa takto niekoľkonásobne zvyšuje bezpečnostné riziko zamestnancov.

Priemyselná pokládka káblov a vedení patrí do rúk profesionálov  

Odborná pokládka káblov a vedení v elektrotechnike je najvyššou prioritou v každom podniku. Našimi znalosťami Vás podporíme v jej návrhoch, realizácii a údržbe. Oblasti, v ktorých pokládku vykonávame, sú okrem iných nasledovné:   

 • automatizácia budov
 • bezpečnosť budov a zariadení
 • požiarna technika
 • zapojenia rozvodných skríň
 • sieťová technika
 • riadiaca technika
 • komunikačná technika
 • osvetlenie a vetranie  
 • zásobovanie elektrickým prúdom 

Pri práci prekračujeme hranice odvetví. Náš postup pri práci zosúladíme so špecifickými charakteristikami a zadaniami z oblasti činnosti konkrétneho podniku.

Z jednej ruky – ponúkame poradenstvo, plánovanie, realizáciu a údržbu Vašich zariadení

Ako expertom na inštaláciu priemyselnej elektrotechniky nám obzvlášť záleží na tom, aby riešenia realizované pre váš podnik boli individuálne. Preto sa na Váš podnik pozeráme globálne ako na jeden celok a disponujeme rozsiahlym balíkom služieb v oblasti pokládky káblov a vedení. Full Service pre nás znamená:

 • profesionálne poradenstvo
 • obhliadka a vyhodnotenie aktuálneho stavu
 • analýza plánovaného a skutočného stavu 
 • elektroinštalácia podľa vopred stanovených noriem (napr. nemecká priemyselná norma /DIN/ 18015-3 alebo podobná norma, ktorú je treba dodržať pri realizácii inštalácie)
 • návrh a realizácia inštalácie / pokládky vedení a káblov
 • údržba

Bezpečná, bezporuchová a trvalá – pokládka vedení a káblov  

V požiarnej technike, ako aj v mnohých iných oblastiach sa profesionálna pokládka káblov a vedení postará o väčšiu bezpečnosť a bezporuchovosť prevádzky. Chybné pracovné a výrobné procesy, ktoré Vás stoja veľa peňazí, sa tak minimalizujú. My sme Vašim partnerom v oblasti pokládky vedení a káblov. Naši experti pracujú v rôznych odvetviach priemyslu, ako napr. v automobilovom priemysle alebo vo výrobe strojov a zariadení. Kontaktujte nás a my sa postaráme o ten zvyšok.