Zapájanie rozvodných skríň

Schaltschrankbau_77866693_Industrilick_adobestock

Zapájanie rozvodných skríň do komplexných výrobných a dopravníkových liniek a ich uvádzanie do prevádzky si vyžaduje nasadenie expertov. Naši elektrikári vytvoria pre našich zákazníkov a pre ich priemyselné rozvodné zariadenia aj nanajvýš komplexné kabeláže.

Rozvodná skriňa chráni poistky, relé, káblové kanály, frekvenčné meniče a mnoho iných komponentov od pôsobenia vonkajších vplyvov. Ku nim patrí voda, prach, prehriatie, mechanické /elektromagnetické vplyvy alebo oheň. Zvyšujúca sa komplexnosť strojov a zariadení a narastajúca automatizácia vplývajú na správanie sa komponentov vo vnútri skrine. Toto platí najmä na kabeláž. Už malé chyby vedú k chybnej prevádzke zariadení a strojov,  ich poškodeniam alebo dokonca k ich výpadku. To je dôvod, prečo sú rovnakou mierou už pri plánovaní, montáži, uvádzaní do výroby a údržbe kabeláže rozvodných skríň žiadané znalosti expertov. Profesionálna realizácia kabeláže rozvodných skríň – túto úlohu preberieme my. Práce v oblasti elektrotechniky u nás vykonávajú výlučne kvalifikovaní a certifikovaní odborníci. U nás zahŕňame do kabeláže rozvodných skríň nasledujúce úlohy a služby:

 • koncepcia zapojení v rozvodných skriniach a riadiacich zariadeniach (aj špeciálnych rozvodných skriniach)
 • uplatnenie moderných zapájacích systémov (napr. systém modulov) na lepšie využitie priestoru
 • uplatnenie systémového plánu elektrických rozvodov /E-Plan/ P8
 • zabudovanie elektrických komponentov a ich zapojenie podľa plánu priamo na mieste
 • uplatnenie digitálnych médií namiesto neprehľadných výtlačkov
 • výroba elektrických pripojení
 • odstránenie porúch a údržba

Služby z jednej ruky – využite službu Full Service v oblasti zapájania rozvodných skríň  

Priemyselné rozvodné zariadenia a kabeláže nie sú iba vysoko komplexné útvary. Každá firma disponuje aj vlastnými štruktúrami. Z tohto dôvodu neponúkame žiadny štandardný tovar vhodný pre všetkých. My Vám vypracujeme individuálne riešenie, ktoré je vhodné práve pre Váš podnik. Princíp „z jednej ruky“ sa postará o bezchybný priebeh a obsahuje nasledujúce komponenty:

 • profesionálne poradenstvo a individuálny prístup
 • kontrolu aktuálneho stavu v oblasti zapojenia rozvodných skríň, vrátane analýzy plánovaného a skutočného stavu  
 • údržbu
 • prácu vykonávanú v zmysle Zväzu nemeckých elektrotechnikov /VDE/ príp. smerníc Medzinárodnej elektrotechnickej komisie /IEC/
 • kontrolu nákladov vďaka transparentnému manažmentu nákladov
 • školenia a tréning Vašich zamestnancov v našom tréningovom centre

Odborné zapojenie rozvodných skríň Industrie 4.0 od expertov – teraz získať informácie

Či v letectve a kozmonautike alebo vo výrobe zariadení a strojov: zapájanie rozvodných skríň si vyžaduje profesionálne plánovanie, montáž, uvádzanie do výroby a údržbu. Chyby majú za následok nielen výpadky vo výrobe, ale vytvárajú aj vysoké následné náklady. My sme Vašim partnerom v oblasti kabeláže rozvodných skríň. Informujte sa o našich expertoch a ponukách. Kontaktujte nás a my sa postaráme o ten zvyšok.