Sieťová technika

adobe|Eimantas Buzas

Sieťová technika na báze IT presahujúca hranice jednotlivých odvetví je už neodmysliteľnou súčasťou každej firmy. Toto pravidlo platí rovnako pre výrobu strojov a zariadení ako aj pre logistiku. Spolu s nami posuňte stav vašej sieťovej techniky na ten najnovší stav na trhu.

Počítačové siete automatizujú výrobné procesy a uľahčujú vnútro- ako aj mimopodnikovú komunikáciu. V stredobode záujmu je centrálne riadenie hardvéru a softvéru (napr. dát, programov, prístrojov, zariadení alebo strojov). Jednoduché počítačové siete, ktoré v súkromnej sfére spájajú počítač s tlačiarňou a WLAN-om sa dnes dajú relatívne jednoducho a rýchlo nainštalovať. Inak to vyzerá v priemysle. Interné a externé poruchy znižujú odolnosť týchto sietí. Sú náchylnejšie na preťaženie a kompletné výpadky. Z toho dôvodu platí aj tu zásada: počítačové siete by mali inštalovať, uvádzať do prevádzky a robiť ich údržbu profesionáli. A tu sa dostávame do hry my.

Vybudovanie a využívanie medziodvetvových počítačových sietí pomocou vhodnej techniky

Ako experti na sieťovú techniku sa staráme okrem iného o nasledujúce oblasti:  

 • sieť Virtualizácia
 • sieť Manažment
 • zabudovanie aktívnych a pasívnych komponentov do počítačových sietí
 • vypracovanie plánu navzájom prepojených počítačových sietí 
 • automatizácia počítačových sietí
 • zriadenie serverov
 • vypracovanie dokumentácie

Naši odborníci zistia slabé miesta vo Vašej existujúcej počítačovej sieti. Vypracujú pre Vás presné riešenia a aj ich vo Vašej firme zrealizujú.  Pri každom kroku plánovania a realizácie zohľadňujeme individuálne zadania ako aj danosti daného miesta.   

Full Service – ponúkame sieťovú techniku, ktorá je vhodná pre Vašu firmu  

Náš cieľ znie: dostanete počítačovú sieť, pomocou ktorej bude Vaša firma bezproblémovo pracovať. Vypracujeme Vám koncept počítačovej siete, ktorý sa hodí pre Vás a Vašu firmu.  Vy budete profitovať z nasledujúcich služieb, ktoré budete mať od nás z jednej ruky:

 • profesionálne poradenstvo s expertmi na počítačové siete
 • zistenie skutkového stavu a vyhodnotenie aktuálnej situácie
 • analýza plánovaného a skutočného stavu počítačovej siete
 • plánovanie a zavedenie individuálneho konceptu počítačovej siete
 • údržba

Pracovať efektívne a chrániť pritom zdroje – to umožňuje správna sieťová technika

Počítačové siete Vám uľahčia komunikáciu a zrýchlia pracovné procesy. Tým sa znížia náklady a šetria sa hodnotné zdroje. Ponúkame riešenia pre počítačové siete do rôznych odvetví, ako napr. pre letectvo a kozmonautiku alebo pre oblasť zdravotnej starostlivosti. Kontaktujte nás a my sa postaráme o ten zvyšok.