Požiarna technika

adobe|fovito

Objekty, zariadenia, výrobné linky a mnoho iných priemyselných oblastí musí byť nutne vybavených modernou požiarnou technikou. Naši experti na požiarnu technikou Vám neskontrolujú iba existujúce zariadenia, ale Vám do nich integrujú aj najnovšiu požiarnu signalizačnú techniku, vrátane pokládky káblov a vedení.

Požiarna ochrana v podniku je rovnako dôležitá pre ľudí, zariadenia, ako aj budovy. V stredobode záujmu sú požiarne signalizačné zariadenia a koncept signalizácie požiaru. Čím skôr požiarna signalizačná technika rozpozná požiar, o to vyššia je šanca, že sa zabráni vzniku veľkých škôd. Zrealizovanie profesionálneho systému signalizácie požiaru si vyžaduje rozsiahle odborné znalosti. Rovnako to platí pre organizačnú, technickú a stavebnú oblasť.

Preventívna ochrana pred požiarom – záleží hlavne na požiarnej technike

Najprv treba povedať, že pojem požiarna technika je veľmi obsiahly. Zahŕňa jednoduché hlásiče dymu a aj vysoko komplexné inštalácie požiarnych predelov. Požiarne signalizačné zariadenia pracujú centrálne aj decentrálne. Uzlovým bodom požiarnych signalizačných zariadení je požiarny dispečing. Celý systém do neho privádza všetky informácie o požiaroch. Požiarny dispečing získa informácie o zdroji nebezpečenstva v tom okamihu, keď ho decentrálne hlásiče požiaru rozpoznajú. Chyby v inštalácii, zastaraná technika alebo nedostatočná údržba znižujú úspešnosť rýchleho uhasenia požiaru. Z tohto dôvodu, dostaňte spolu s nami Vašu požiarnu techniku na ten najnovší stav techniky na trhu.

Z jednej ruky – služba Full Service v požiarnej technike

Ako experti na automatizačné procesy vieme, že najväčšiu bezpečnosť prinášajú individualizované riešenia požiarnej ochrany. My sa riadime komplexným konceptom, ktorý je uspôsobený na konkrétne vlastnosti daného prevádzkového zariadenia. V oblasti požiarnej techniky Vám ponúkame nasledujúce služby:  

  • profesionálne poradenstvo
  • posudky a vyhodnotenia aktuálnej situácie
  • analýza plánovaného a skutočného stavu 
  • poradenstvo a návrh konceptu požiarnej ochrany
  • zaškolený a vysoko kvalifikovaný personál
  • inštalácia modernej požiarnej techniky a jej uvádzanie do výroby  
  • údržba

Efektívny manažment ochrany pred požiarom vďaka profesionálnej požiarnej technike  

Profesionálny a optimalizovaný koncept požiarnej ochrany, vrátane vhodnej požiarnej techniky chráni pred škodami a vysokými následnými nákladmi. Takto získate väčšiu istotu pri plánovaní, čo je okrem iného pri výrobe zariadení a strojov rozhodujúcim faktorom úspešnosti. 

Chcete mať po svojom boku silného partnera, ktorý spolu s Vami dostane prevádzkovú požiarnu a bezpečnostnú techniku na najnovší stav? Tak potom sa k sebe hodíme na 100 %. Kontaktujte nás a my sa postaráme o ten zvyšok.