onlineprogrammierung_wellphoto_83449602_adobestock

ONLINE

Programovanie robotov priamo vo výrobných linkách pomocou postupov Teach-In a Play-Back priamo na mieste našimi expertmi.

Viac o programovaní robotov
eletroinstallation_kabel_104960155_kurhan_adostock

Elektrotechnika

Elektrotechnika – získajte viac informácií o našej Full Service ponuke v oblasti elektrotechniky. Od kabeláže rozvodných skríň, požiarnej techniky až po iné služby

Viac o elektrotechnike
offlineprogrammierung_196979888_sdecoret_adobstock

OFFLINE

Programovanie robotov mimo výrobných liniek. Získajte viac informácií o 3D simulácii robotickej bunky pomocou licencovaného priemyselného softvéru.

Viac o programovaní robotov

PRIEMYSELNÉ ODVETVIA

Naši zamestnanci nájdu uplatnenie v oblasti výroby automobilov, logistiky, medicíny, výroby strojov a zariadení, letectva a kozmonautiky.

Viac o našich odvetviach

ROBOLOGICExperti v automatizačnej technike

Kapacity

Našim zákazníkom je neustále k dispozícii viac ako 50 zamestnancov.

Spolupráca

Na našich projektoch úzko spolupracujeme s investormi ako aj s partnermi.

Kvalifikačný štandard

Náš personál pracuje v súlade s najnovšími smernicami a neustále sa zúčastňuje školení.

2 pracoviská

Naše 2 servisné pracoviská strategicky rozmiestnené v Európe môžu včas a flexibilne spĺňať všetky želania zákazníkov.

Experti v automatizačnej technike

ROBOLOGIC veľa rokov úspešne realizuje projekty v oblasti zdravotníctva, automobilového, potravinárskeho a logistického priemyslu.
Tu je krátky prehľad našich zrealizovaných projektov.

Viac ako100projektov

Kapacita viac ako107.500hodín ročne

Viac ako15kooperačných partnerov

offlineprogrammierung_196979888_sdecoret_adobstock

Automatizačná technikaUnsere Kerngebiete

Priemyselné odvetvia Tu sa cítime ako doma